english bulgarian

 

Водещи архитекти


арх. Силвия Сокерова                                                           арх. Димитър Младенов


Година на учредяване – 1990
Предмет на дейност
· Архитектурно и Градоустройствено проектиране
· Изготвяне на комплексни проекти, съгласуване и одобряването им, представяне на готовото разрешение за строеж на Възложителя

По-важни проекти

Проектиране на Подробни устройствени планове:

"Изработване на ПУП - ИПР  на м. "Кръстова вада  Южен  парк  IV част"  за бул. "Черни  връх"  в участъка от бул. "Тодор  Каблешков" до Софийски  околовръстен път, райони "Лозенец" и "Триадица". 2014

Изготвяне на Задание за проектиране на Технически проект на обект: "Възстановяване на Западен  парк - представителна част". 2014

"ПУП-ИПРЗ - м. Люлин 10 микрорайон и р. Суходолска”. 2012

Жк. Люлин 9-ти микрорайон.  План за регулация и режими на застрояване на жилищни комплекси. 2010.

Бул. Сливница – Люлин 9-ти микрорайон. Изменение на плана за регулация и застрояване. 2011

м. Горна баня 2 – Лозище и Топчийски рид, ПРЗ - окончателен проект. 2010

Западен парк представителна част – ПУП ИПР и ПЗ .2010

ПУП-ПРЗ за жк. Младост 2, жк. Младост 3. 2008

Подробен устройствен план (ПУП) на Северен парк – разширение,  включващ спортно-атракционен комплекс с многофункционална зала. 2007

Застроителен и регулационен план на Драгалевци, Драгалевци – разширение север и Драгалевци – разширение юг

Застроителен и регулационен план на жк. Овча купел 2 – Актуализация - 2004

 Структурна схема на Южен парк ІІІ част – след спечелен национален конкурс – 2002

Застроителен и регулационен план на Банкя – ЦГЧ - 2001

Проект за Архитектурно и благоустройствено оформяне на Центъра на София – след спечелен национален конкурс – 2000

Застроителен и регулационен план на Лозенец ІІ част - 1994

Застроителен и регулационен план на жк. Овча купел 2 – 1982

Участия в конкурси:

Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в гр. София, зона 1 (бул. “Евлогий и Христо Георгиеви”, зелените площи покрай р. Перловска и пл. “Орлов мост”) - 2014, втора награда

„Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад „Света Неделя”, гр. София” – 2013, първопремиран

Жилищна гупа на Сиконко в Бояна, 2004, първопремиран

Развитие на София в Западно направление /колектив/, 2001, награда

София и европейската интеграция /колектив/, 2001, награда

Южен парк София ІІІ част /колектив/, 2000, първопремиран

Идеи за развитие на ЦГЧ София /колектив/, 1999, първопремиран

Идеен проект за 20 класно училище в Оренбург, Русия 1990, първопремиран

Търговски център Кърджали, 1979, откупка

 

 Проекти на сгради

· Жилищни сгради в Лозенец, жк. Овча купел 2, Драгалевци, Банкя

· Приемна сграда на Столична община в Борисова градина – погребите

· Магазини в Лозенец, жк. Овча купел 2

· Виенска сладкарница в Драгалевци -2002

· Жилищна група в Бояна - 2004

· Административна сграда и ведомствен хотел в София – 2004

. Жилищна сграда във вилна зона Люлин - 2009

. Офис-сграда в жк. Овча купел 2 - 2011

 

Публикации

 Архитектура и законност

Да върнем града на хората - спечелен конкурс за центъра на София 1999

Да се запази характерът- спечелен конкурс за жилищен комплекс в Бояна

НАЗАД